insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Jumat, 03 September 2010

Ahmad Ibnu Mustafa al-Maragi


Seorang ulama besar yang dikenal dengan al-Maragi ialah Ahmad ibnu Mustafa al-Maragi. Ia dilahirkan di desa al-Maragi dan kepada desa itu ia dihubungkan. Sumber yang menceritakan riwayat hidupnya yang dapat kita jangkau, tidak menyebutkan tahun berapa ia dilahirkan. Ahmad ibnu Mustafa terkenal sebagai seorang ahli tafsir terkemuka di Mesir. Setelah beberapa waktu belajar di
tempat kelahirannya, dan setelah menamatkan sekolah menengah, ia menyambung pelajarannya ke Perguruan Tinggi Darul Ulum di Kairo mulai 1908. Setelah menyelesaikan studinya di perguruan itu, karena kepintaran dan kealimannya, ia langsung diangkat sebagai sebagai pengajar di perguruan tersebut dalam mata-mata pelajaran Syariah Islamiyah. Beberapa tahun kemudian ia juga menjadi guru besar pada Fakultas Gurdun di Kharthum, Sudan, dalam mata kuliah bahasa Arab dan Syariah Islamiyah.
Di samping mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya ialah mengarang. Banyak karya ilmiahnya yang dapat kita saksikan, diantaranya ialah : Kitab al-Hisbah fi al-Islam, al-Balagah, dan yang paling terkenal diantara karangan-karangannya ialah kitab tafsir yang terkenal dengan Tafsir al-Maragi. Kitab tersebut dicetak dalam sepuluh jilid, dan beredar di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Kitab tafsir tersebut, seperti deceritakan sendiri oleh pengarangnya di akhir tulisannya, diselesaikannya dalam masa tujuh tahun, selesai pada Zulhijah 1365 di kota Helwan, Mesir. Tafsir al-Maragi terkenal sebagai sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami dan enak dibaca. Ini sesuai dengan tujuan pengarangnya, seperti diceritakannya sendiri dalam mukadimahnya, untuk menyajikan sebuah buku tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat muslimin. Ahmad Ibnu Mustafa al-Maragi wafat di Kairo, pada 1952 (1371H).

0 komentar:

Posting Komentar