insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Rabu, 29 September 2010

10 PESANAN ALLAH SWT KEPADA NABI MUSA AS.

          Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan kepada sanadnya dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata Rasulullah S.A.W bersabda : "Allah S.W.T. telah memberikan kepada Nabi Musa bin Imran a.s. dalam alwaah 10 bab:
  • Wahai Musa jangan menyekutukan aku dengan suatu apa pun bahawa aku telah memutuskan bahawa api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin.

Senin, 27 September 2010

My Project
Aku seorang lelaki Tulen

Dia seorang wanita nyata, tapi

apa yang jadi sebuah kesamaan

yaitu ManusiaManusia yang sama-sama diciptakan

dari RAHIM seorang IBU

yang selalu menyayangi kita sepanjang hidupnya

tanpa rasa pamrih sedikitpun dalam benaknyakini terkenang semua kasih dan sayang

yang selalu engkau curahkan padaku

dari lahirku hingga sekarang setelah aku beranjak dewasa

inginnya aku membalas semua jasa-jasamu yang telah tercurah padaku

tapi apalah yang dapat aku lakukan selain dengan BELAJAR secara sungguh-sungguh saat ini.
created by : M. Andika. WP XI-B4

Sabtu, 18 September 2010

Sebab Turun Surah Al-Baqarah Ayat 177


Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk memindahkan kiblat dalam salat dari Baitul Makdis di Yerussalem ke Kakbah di Mekah, terjadi pertengkaran dan perdebatan yang lama antara umat Islam dan para Ahli Kitab. Pertengkaran dan perdebatan itu makin memuncak, sampai-sampai Ahli Kitab mengatakan bahwa orang-orang yang salat tidak menghadap Baitul Makdis, salatnya tidak sah dan tidak diterima Allah SWT. Begitu juga umat Islam merasa bahwa salat yang akan diterima Allah SWT dengan menghadap Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. Masing-masing saling mengklaim kalau golongannya yang benar dan yang lain salah serta tidak dianggap berbakti dan berbuat kebajikan.
Atas dasar itulah Allah SWT menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 177 untuk

Sepotong Roti Penebus Dosa


Abu Burdah bin Musa al-Asy’ari meriwayatkan, bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Musa pernah berkata kepada putranya, “Wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sepotong roti!”.
Dahulu di sebuah tempat ibadah ada seorang lelaki yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukannya itu selama lebih kurang tujuh puluh tahun. Tempat ibadahnya tidak pernah ditinggalkannya, kecuali pada hari-hari yang telah dia tentukan. Akan tetapi, pada suatu hari, ia digoda oleh seorang wanita sehingga dia pun tergoda dalam bujuk rayunya dan bergelimang di dalam dosa selama tujuh hari sebagaimana perkara yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Setelah ia sadar, lalu ia bertobat, dan tempat ibadahnya itu ditinggalkannya. Ia melangkahkan kakinya pergi mengembara sambil disertai dengan megerjakan shalat dan bersujud.
Akhirnya,

Jumat, 17 September 2010

Imam Nawawi


Imam nawawi lahir di desa Nawa di daerah khauran sebelah selatan kota Damsyik pada bulan Muharram 131 H. Beliau hidup di kelurga yang sangat menghargai ilmu dien. Allah memberikan kepada beliau kecintaan kepada ilmu dan hafalan Al quran. Dengan dukungan ayah beliau , imam nawawi memperoleh kemulian besar dalam kehidupan ilmiah.
Tsaqofah
Imam Nawawi pindah ke Damsyik, tinggal di madrasah untuk menuntut ilmu. Beliau sangat tekun menuntut ilmu, hafal 'at tanbih' dalam waktu 4,5 bulan, di bulan sisanya di tahun itu beliau menghafal rab'ul muhadzdzab. Beliau belajar ilmu terus-menerus hingga menjadi ulama besar dalam fiqh madzhab syafi'i, dalam bidang hadits dan bahasa.
Akhlaq
Imam Nawawi dikenal sebagai seorang alim rabbani, zuhud dalam dunia, wara' dan beliau hampir tidak pernah berpaling dari ketaatan, kuat dalam amar ma'ruf nahi munkar, menasehati penguasa, tidak takut celaan orang karena Allah Ta'ala.
Kedudukan beliau
Imam memiliki kedudukan yang tinggi yang dikenal oleh ulama di jamannya. Berkaitan dengan ini syaikh ibn farh menyatakan bahwa imam nawawi memiliki tiga derajat yang

Imam Malik


Nama dan Nasabnya
Abu Abdillah Malik bin Anas al Ashbahi, Imam darulHijroh.
Kelahirannya
Beliau lahir di Madinah al Munawwaroh tahun 93 H dan tumbuh besar di Madinah
Guru-gurunya
Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, az Zuhri, Amir bin abdillah bin az Zubair, Ibnul Mungkadir, Abdullah bin Dinar dan lain-lain.
Murid-muridnya
Ibnul Mubarak, al Qothon, Ibnu Mahdi, Ibnu wahb, Ibnu Qosim, al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Manshur, Yahya bin Yahya, an Naisaburi, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah abu Mus'ab, az Aubairi dan Abu Hudzafah as Sahmi.
Pujian-pujian ulama

Jumat, 03 September 2010

H.O.S. Cokroaminoto


H.O.S. Cokroaminoto dilahirkan pada 18 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Timur. Ayahnya, Cokroamiseno, seorang wedana di Kloco, Madiun, Jawa Timur. Pada masa anak-anak, Cokroaminoto diasuh di lingkungan pesantren. Kemudian, ayahya memindahkannya ke sekolah Belanda. Sekitar usia 20 tahun ia lulus dari sekolah Pamong Praja (Bestuursschool) di Magelang. Setelah itu, ia bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi selama tiga tahun, 1902-1905. Tidak lama kemudian, 1905, pindah ke Surabaya dan bekerja di perusahaan Belanda Firma & Co., sambil sekolah malam di Burgerlijke Avondschool Afdeeling Werktuingkunde, bagian mesin. Setelah lulus, ia pindah ke pabrik gula dekat Surabaya. Di pabrik tersebut, ia bekerja sebagai pembantu teknisi. Atas prestasi kerja yang berhasil ditunjukkannya, Cokroaminoto naik kedudukannya, menjadi analis.
Di samping bekerja, Cokroaminoto tertarik kepada dunia junalistik. Pada 1907-1910, ia aktif sebagai wartawan. Selama aktif dalam dunia jurnalistik, ia sempat mendirikan surat kabar Utusan Hindia, Fajar Asia, dan majalah al-Jihad. Melalui media tersebut, ia dapat menuangkan ide-ide dan semangat pergerakan nasional serta kepentingan sosial ekonomi umat Islam. Ide-ide dan semangat tersebut, kelak, dituangkannya kedalam organisasi sosial politik, Syarekat Islam (SI) yang sebelumnya bernama Syarekat Dagang Islam (SDI). Antara tahun 1911-1913, ia diangkat menjadi ketua cabang SI Jawa Timur.
Untuk memperjuangkan kepentingan sosial politik bangsa, khususnya umat Islam, Cokroaminoto sempat menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1918 mewakili Partai Syarekat Islam. Bersama Haji Agus Salim, 1926, Cokroaminoto mendirikan organisasi Haji Hindia. Setahun kemudian, mereka membentuk organisasi Muktamar Alam Islami Far’ul Hindi Syarqiah (MAIHS). Organisasi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan keislaman.
Disela-sela kesibukannya, Cokroaminoto masih sempat menulis. Setidaknya, tercatat dua buah buku keislaman sebagai hasil karyanya. Guna umat memahami sejarah Islam dan kehidupan Nabi Muhammad, ia menulis buku dengan judul Tarikh Agama Islam, dan kehidupan Nabi Muhammad, ia menulis buku dengan judul Tarikh Agama Islam. Buku ini, terutama, disarikan dari karya Amir Ali, The Spirit Of Islam, dan karya Kwaja Kamaluddin, The ideal Prophet dan The Prophet of Muhammad. Sedangkan yang bersifat ideologis, baik sistem politik maupun sosial, ia menulis, Islam dan Sosialisme. Dalam buku yang disebut belakangan ini, ia menguraikan secara tegas tentang sistem ajaran dasai Islam yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Cokroaminoto yang terkenal sebagai tokoh dan pemimpin kharismatik wafat di Yogyakarta pada 1934 dalam usia sekitar 52 tahun.

Ahmad Ibnu Mustafa al-Maragi


Seorang ulama besar yang dikenal dengan al-Maragi ialah Ahmad ibnu Mustafa al-Maragi. Ia dilahirkan di desa al-Maragi dan kepada desa itu ia dihubungkan. Sumber yang menceritakan riwayat hidupnya yang dapat kita jangkau, tidak menyebutkan tahun berapa ia dilahirkan. Ahmad ibnu Mustafa terkenal sebagai seorang ahli tafsir terkemuka di Mesir. Setelah beberapa waktu belajar di

Introspeksi Diri di Bulan Suci Ramadhan


Shahabat yang mulia Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِالشَّيَاطِيْنُ
“Apabila datang Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.”
Hadits di atas dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam Shahih-nya kitab Ash-Shaum, bab Hal Yuqalu Ramadhan au Syahru Ramadhan no. 1898, 1899. Dikeluarkan pula dalam kitab Bad‘ul Khalqi, bab Shifatu Iblis wa Junuduhu no. 3277. Adapun Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Shahih-nya membawakannya dalam kitab

Introspeksi Diri di Bulan Suci Ramadhan


Shahabat yang mulia Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِالشَّيَاطِيْنُ
“Apabila datang Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.”
Hadits di atas dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam Shahih-nya kitab Ash-Shaum, bab Hal Yuqalu Ramadhan au Syahru Ramadhan no. 1898, 1899. Dikeluarkan pula dalam kitab Bad‘ul Khalqi, bab Shifatu Iblis wa Junuduhu no. 3277. Adapun Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Shahih-nya membawakannya dalam kitab

Segera Bertobat


Dalam kaitan dengan bertobat, satu hal penting yang ditekankan Al-Qur’an adalah bahwa tobat atau memohon ampunan kepada tuhan harus dilakukan dengan segera. Firman Allah dalam Al-Qur’an: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (Ali-Imran : 133).
Mengenai penyegeraan tobat, Rasulullah bersabda :

Ikhwan dan Akhwat dalam Fenomena Hijab (Pembatas)


Angin keterbukaan yang bertiup kencang di era reformasi menyebabkan medan dakwah menjadi sangat berbeda dengan dakwah di zaman Soeharto berkuasa. Ketika Soeharto sedang berada di zaman emasnya, scope dakwah sangat terbatas.Dakwah dilakukan door to door.Dakwah kepada masyarakat luas hanya moment-moment tertentu, dengan topik yang cukup umum.Para ulama tidak bisa menyentil atau secara tidak langsung mengkritisi pemerintah dalam ulasan ceramahnya, jika tidak ingin ’hilang malam’ segera setelah menyelesaikan isi pidatonya.
Dakwah hari ini cukup kontroversi dengan situasi di atas. Peluang yang terbuka lebar di sana-sini, memungkinkan aktivis dakwah untuk tampil tanpa ragu-ragu. Forum-forum yang

BALASAN MENINGGALKAN SHOLAT


Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis.
Apabila Rasulullah S..A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, "Wahai orang muda kenapa kamu menangis?"
Maka berkata orang muda itu, "Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya."
Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk

Berlomba-Lomba dalam Kebaikan

Berlomba-lomba dalam berbuat baik berarti menaati dan patuh untuk mengerjakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Semangat yang tinggi agar keinginan untuk selalu berbuat baik tetap terbetik di hati kita. Keinginan itu akan menjelma menjadi kenyataan manakala ditopang oleh kemauan yang kuat untuk senantiasa menjadi manusia yang baik di hadapan Allah SWT.
Didalam Al-Qur’an banyak dijelaskan tentang perintah kepada manusia untuk berbuat kebaikan dan

Rabu, 01 September 2010

Imam Bukhari


Beliau dilahirkan pada bulan syawal tahun 194 H di negeri bukhara, yang sekarang di kenal sebagai bagian dari negeri soviet. Beliau adalah seorang yang sangat alim di bidang hadits. Beliau menyusun sebuah kitab yang kesahihannya telah disepakati oleh umat islam dari jaman dahulu hingga sekarang.
Imam Bukhari pernah ditanya oleh seseorang:' Bagaimana mulanya engkau berkecimpung dalam bidang hadits ini? Maka beliau mengatakan : saya diilhami untuk menghafal hadits ketika saya bersama dengan para penulis hadits. Berapa usiamu pada waktu itu?Dia menjawab 10 tahun, atau

`UMAR IBN AL-KHATTAB ± 586-644


Sebuah mesjid di Kairo diberi nama "Mesjid Umar ibn al-Khattab"

`Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah kedua, dan mungkin terbesar dari semua khalifah Islam.Dia sejaman namun lebih berusia muda ketimbang Nabi Muhammad.Beliau lahir di Mekkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui, tetapi menurut taksiran tahun-586.
Asal-muasalnya `Umar Ibn al-Khattab merupakan musuh yang paling ganas dan beringas, menentang Nabi Muhammad dan Agama Islam habis-habisan.Tetapi, mendadak dia memeluk agama baru itu dan berbalik menjadi pendukung gigih.`Umar Ibn al-Khattab selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad SAW.

NABI MUSA ± ABAD KE-13 SM


Mungkin sekali, tak ada manusia dalam sejarah yang begitu luas dikagumi seperti halnya Nabi Musa, nabi orang Yahudi. Lebih dari itu, selain ketenarannya, juga jumlah pengikut yang memujanya secara pasti terus meningkat sepanjang jaman. Diperkirakan Musa tenar pada abad ke-13 SM, bersamaan sekitar masa Ramses II, dan dianggap pimpinan perpindahan besar-besaran bangsa Israel dari Mesir, wafat tahun 1237 SM. Di masa Musa hidup --seperti dijelaskan dalam buku Exodus-- ada kelompok orang Yahudi yang menentangnya. Tetapi, tak kurang dari lima abad lamanya Musa diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Mendekati tahun 400 SM kemasyhuran dan nama baiknya menyebar luas ke seluruh Eropa berbarengan dengan Agama Nasrani.

BATU-BATU ANEH


Dalam sebuah hadis menceritakan, pada zaman dahulu ada seorang lelaki wukuf di Arafah.Dia berhenti di lapangan luas itu.Pada waktu itu orang sedang melakukan ibadat haji.Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang sangat penting. Bahkan wukuf di Arafah itu disebut sebagai haji yang sebenarnya kerana apabila seorang itu berwukuf di padang Arafah dianggap hajinya telah sempurna walaupun yang lainnya tidak sempat dilakukan. Sabda Rasulullah mengatakan:


ABU HANIFAH DAN TETANGGANYA


Di Kufah, Abu Hanifah mempunyai tetangga tukang sepatu. Sepanjang hari bekerja, menjelang malam ia baru pulang ke rumah. Biasanya ia membawa oleh-oleh berupa daging untuk dimasak atau seekor ikan besar untuk dibakar. Selesai makan, ia terus minum tiada henti-hentinya sambil bemyanyi, dan baru berhenti jauh malam setelah ia merasa mengantuk sekali, kemudian tidur pulas.
Abu Hanifah yang sudah terbiasa melaksanakan salat sepanjang malam, tentu saja merasa terganggu oleh suara nyanyian si tukang sepatu tersebut. Tetapi, ia diamkan saja. Pada suatu malam, Abu Hanifah tidak mendengar tetangganya itu bernyanyi-nyanyi seperti biasanya. Sesaat ia keluar untuk mencari kabarnya. Ternyata menurut keterangan tetangga lain, ia baru saja ditangkap polisi dan ditahan.
Selesai salat subuh, ketika hari masih pagi, Abu Hanifah naik bighalnya ke istana.Ia ingin menemui Amir Kufah. Ia disambut dengan penuh khidmat dan hormat. Sang Amir sendiri yang berkenan menemuinya.
"Ada yang bisa aku bantu?" tanya sang Amir.

Abu Dzar Al Ghifari

Abu Dzar Al Ghifari  
(Tokoh Gerakan Hidup Sederhana)

Ia datang ke Mekah terhuyung-huyung letih tetapi matanya bersinar bahagia.Memang, sulitnya perjalanan dan panasnya telah menyengat badannya dengan rasa sakit udara padang pasir dan lelah, tetapi tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat serta rasa gembira dalam jiwanya. Ia memasuki kota dengan menyamar seolah-olah ia seorang yang hendak melakukan thawaf keliling berhala-berhala besar di Ka'bah atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh, yang memerlukan istirahat dan manambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah mengetahui babwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad shallallahu alaihi wasalam dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya! Tetapi ia tak perduli akan dibunuh asal saja setelah melintasi padang pasir luas, ia dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan da'wah yang diberikan Muhammad shallallahu alaihi wasalam dapat memuaskan hatinya.