insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Senin, 01 November 2010

Bahan Renungan 41-50

Bahan Renungan 41
Hikmah Kesalehan.
Sahabat yang saleh itu bagaikan penjual minyak wangi yang duduk ditengah-tengah kita, walaupun tidak mendapat sesuatu dari orang itu, kita masih dapat mencium keharuman minyak wangi yang dijajakan. Sebaliknya orang yang jahat yang duduk ditengah-tengah kita, bagaikan tukang besi penyembur api, kalau tidak terkena percikan apinya, sudah dipastikan akan merasa panas bara api atau asapnya.

Bahan Renungan 42
Menghentikan Pekerjaan Tercela.
Pada suatu hari, seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku.”. Rasul menjawab, “Benarkah engkau mau menerima wasiatku ?”, lelaki itu menjawab, “Ya”.
Maka Rasulullah bersabda , “Jika kamu sedang melakukan suatu urusan penting maka perhatikanlah baik-baik.jika kamu rasa urusan itu dapat mendatangkan hidayah untukmu maka teruskanlah. Namun jika kamu rasa urusan tersebut akan melalaikanmu, maka hentikan.”

Bahan Renungan 43
Khusnul Khatimah.
Manusia yang paling bijaksana adlah mereka yang paling banyak ingatannya akan kematian serta yang terbanyak amalannya sebagai persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar bijaksana dan mereka pergi ke alam baqa dengan membawa kemuliaan dunia serta akhirat. (HR. Ibnu Majah)

Bahan Renungan 44
“Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): ‘Berpisahlah kamu (dari orang-orang mu’min) pada hari ini, hai orang-orang ang berbuat jahat.
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan ? sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu’, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar diantaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan ?
Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.”
(QS. Yaasiin, 36 : 59-64)

Bahan Renungan 45
“Dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah melainkan kepada-Nya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jika sampai salah seorang mereka itu atau keduanya telah tua dalam pemeliharaanmu (berusia lanjut), maka janganlah engkau katakan kepada keduanya ‘ah’, dan janganlah engkau bentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia.”
(QS. Al-Israa’, 17 : 23)

Bahan Renungan 46
Ridha Allah.
“Ridha Allah SWT ada dalam ridha kedua orang tua dan murka Allah SWT ada dalam murka kedua orang tua”. (Hadits Riwayat Ibnu Iban dan Al Hakim)

Bahan Renungan 47
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka telah memeliharaku waktu kecil’.”
(QS. Al-Israa’, 17 : 24)

Bahan Renungan 48
“Maka adapun orang yang durhaka dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka itulah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya Surga itulah tempat tinggal (nya).”
(QS. An-Naazi’aat, 79 : 37-41)

Bahan Renungan 49
“Dan sungguh Kami akan mencoba kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar”.
(QS. Al-Baqarah, 2 : 155)

Bahan Renungan 50
“Dan apabila Kami merasakan rahmat kepada manusia, mereka bergembira dengannya. Dan apabila keburukan (kesusahan) menimpa mereka disebabkan kesalahan yang diperbuat tangan mereka, tiba-tiba mereka itu berputus asa.”
(QS. Ar-Ruum, 30 : 36)

0 komentar:

Posting Komentar