insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Senin, 01 November 2010

Bahan Renungan 21-30

Bahan Renungan 21
“Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada orang yang kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).” (QS. Muhammad, 47 : 37-38)

Bahan Renungan 22
“Dan mereka berkata : ‘Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di  dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa’, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” (QS. Al-Jaatsiyah, 45 : 24)

Bahan Renungan 23
“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari Surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat ang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-A’raaf, 7 : 27)

Bahan Renungan 24
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Bangang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang munkar. Sekiranya tidaklah karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur, 24 : 21)

Bahan Renungan 25
“Tiadalah menimpa suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, maka jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal.” (QS. At-Taghaabun, 64 : 11-13)

Bahan Renungan 26
“Dan sungguh Kami akan mencoba kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, ‘sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali’.”
“Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah, 2 : 155-157)

Bahan Renungan 27
“Dan apabila kesusahan menimpa manusia, dia menyeru kepada Tuhannya dalam keadaan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya, dia lupa apa yang pernah mereka mohon kepada-Nya sebelumbya, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah, ‘Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sebentar, sesungguhnya engkau termasuk penghuni-penghuni neraka.” (QS. Az-Zumar, 39 : 8)

Bahan Renungan 28
“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan Nabi-nabi sebelummu, sesungguhnya jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapusslah amalanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Az-Zumar, 39 : 65)

Bahan Renungan 29
“Dalam keadaan kembali kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, (Yaitu), orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bangga dengan apa-apa yang ada pada mereka.” (QS. Ar-Ruum, 30 : 31-32)

Bahan Renugan 30
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berduka cita.” (QS. Al-Baqarah, 2 : 277)

0 komentar:

Posting Komentar